Nguồn gốc ra đời của nước Ion kiềm

Nước khoáng ion kiềm (hay còn gọi là nước điện giải, nước hydro, nước kiềm…) là nguồn nước mang tính kiềm được tạo ra từ phương pháp điện phân để tách và tái cấu trúc thành các phân tử ion OH- và H+.